Adhérez

Bwakoré - Lespwa mal papay (José Marie-Rose)

Date de publication
27 mars 2017

Yélay

Vinn kouté dé ti pawòl Bwakoré vini pòté ba’w

Sé pou sav sé lèspwa moun péyi mwen

Sé lèspwa mal papay

 

An péyiya nou ni trantkat komin

Akondi sé trantkat péyi

Adan chak komin-la i ni dé kartyé

Yo sé di yo chak sé an komin

Adan chak kartyé-a ni dé lari

Akondi yo chak sé an kartyé

Adan chak lariya i ni dé fanmi

Yo sé di yo pyès pa ka antann

Lé répondè

Chak bètafé ka kléré pou nam yo /Ka kléré ka di manmay-la

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo (bis)

Chak bètafé ka kléré pou nam yo / Woulé anmwé manmay-la

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo

 

Ou pé désidé sé débouya pa péché

Èk di kò’w zafè tjou mèl ki pran plon

Ou pé pran ben démaré vandredi sen

Kouri légliz lé samdi gloriya

Ou pé désidé sé ta lòt-la ki fèt pou’w

Pou’w pé sa vonmi anlè ta’w la

Ou pé désidé ke wou byen sanfouté

Fè wòl pa wè ke nou pati pa tèt

 

An vérité

Chak bètafé ka kléré pou nam yo

Ka kléré jòdiya manmay-la yé

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo

Kléré kléré pou nam yo

Chak bètafé ka kléré pou nam yo

Woulé anmwé manmay-la

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo

Ou pé désidé atann anlè lafrans pou balé douvan lapòt kay-ou

Ou pé désidé fo pa di gran vakans

Non non non

Isi nou an été hen

Sé ych nou-a san janmen yo janbé dlo

Yo ka palé akondi moun lòt bò

Èk si tèt nou pa fèt pou mété chapò annou sèvi’y pou nou sa réfléchi an ti moman

Chak bètafé ka kléré pou nam yo

Chak bètafé ka kléré pou nanm-li

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo

Pa bliyé kléré pou nam-ou

Chak bètafé ka kléré pou nam yo

Pa bliyé chak kochon ni sanmdi yo

Manmay anmwé

Sé nou mèm ka souflé nan vwèl-la

Si janmen bato-a chaviré nou tout-la pé mò néyé / Répondè

Jan an vil kon jan komin

Nou tout-la pé mò néyé

Jan lisid kon jan linò

Nou tout-la pé mò néyé

Jan Fonlayé kon jan Chèlchè

Nou tout-la pé mò néyé

Jan Labofon kon jan Twazilé

Nou tout-la pé mò néyé

Lé goldénist kon lé klibist

Nou tout-la pé mò néyé

Lé bastérist lé kongrésist

Nou tout-la pé mò néyé

Jan Wobè kon jan Vèwpwé

Nou tout-la pé mò néyé

Misyé limè kon élèktè

Nou tout-la pé mò néyé

Jan Godisa kon jan Debriyan

Nou tout-la pé mò néyé

Jan tizandwa kon jan bèl kay

Nou tout-la pé mò néyé

Lé goldénist kon lé klibist

Nou tout-la pé mò néyé

Jan Labofon kon jan Twazilé

Nou tout-la pé mò néyé

Anmwé

Anmwé manmay-la